เบื่อแววตาคู่นี้ของฉันบ้างไหมที่ยังคงมองแค่เธอ
  เบื่อฟังเสียงของฉันบ้างไหมที่ย้ำว่าฉันรักเธอ
  กับคำพูดเก่าๆ คนพูดเก่าๆ เธอจะซึ้งมันอยู่ไหม
  อยากจะบอกว่ารัก ซ้ำๆๆๆๆๆให้จำขึ้นใจ
  บอกกับเธอคนเดียวคนเดียวคนเดียวให้เธอมั่นใจ
  ไม่ว่านานสักเพียงใด
  รู้ไว้ว่าฉันไม่เปลี่ยนใจแล้ว


 • OK*Fri 18 Mar 2548 - Seminar at Pattaya
 • OK*11 Mar 2548 , 13:00 - คุม Demo LAB Distribution System
 • OK*22 Feb 2548 , 13:00 - คุม สอบ ห้อง 415 ตึก 3
 • OK*Seminar Poster
 • OK*Paper - A routing architecture for ... *** destination-oriented+credit-base congestion control
 • PG//PB*NS2 - try DSR simulation
 • PG*computer networking
 • PG*NS2 - try TCL/TK
 • PG*Basic - BGP

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 21, 2548

Three business foreigners and me in StarBucks

In the morning , i went to Chula book Center to buy new Text book name 'Computer Networking 3rd ED' and went back to Central Rama II to read it !

Fortunately , StarBuck had much more available seats for me to select one , after i ordered a cup of coffee , i begin to read it immediately.

Just a moment , 2 foreigners came to sit beside of my desk and start to discuss something which i wonder what language they speak .... seem like english but...oh not sure....

i'm bored them but still can stand for my reading , about 60 mins past . they stood up , i smiled "The quietness come back !"

Unexpectly , 1 foreigner walk in to join that group , and now three surround sounds , pretty good sound system.

so i still keep my concentration in my text book , and i can do it.

after three foreigners walk out , 2 girls walk in , replace them. Oh.......