เบื่อแววตาคู่นี้ของฉันบ้างไหมที่ยังคงมองแค่เธอ
  เบื่อฟังเสียงของฉันบ้างไหมที่ย้ำว่าฉันรักเธอ
  กับคำพูดเก่าๆ คนพูดเก่าๆ เธอจะซึ้งมันอยู่ไหม
  อยากจะบอกว่ารัก ซ้ำๆๆๆๆๆให้จำขึ้นใจ
  บอกกับเธอคนเดียวคนเดียวคนเดียวให้เธอมั่นใจ
  ไม่ว่านานสักเพียงใด
  รู้ไว้ว่าฉันไม่เปลี่ยนใจแล้ว


 • OK*Fri 18 Mar 2548 - Seminar at Pattaya
 • OK*11 Mar 2548 , 13:00 - คุม Demo LAB Distribution System
 • OK*22 Feb 2548 , 13:00 - คุม สอบ ห้อง 415 ตึก 3
 • OK*Seminar Poster
 • OK*Paper - A routing architecture for ... *** destination-oriented+credit-base congestion control
 • PG//PB*NS2 - try DSR simulation
 • PG*computer networking
 • PG*NS2 - try TCL/TK
 • PG*Basic - BGP

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 26, 2548

จะห้ามได้อย่างไร

จะห้ามไว้ได้อย่างไร
ก็ในเมื่อหัวใจอยากจะรัก
อยากพูด อยากคุย อยากรู้จัก
อยากทาย อยากทัก อยากพิงใจ
**^_^****^_^**
ห้ามได้อย่างไรเล่า
ถ้าบางคราวจะหนาวร้อนหรืออ่อนไหว
ลุ่ ม ลึ ก กั บ บ า ง ห นึ่ ง บ า ง ใ จ
ลึ ก ซึ้ ง กั บ บ า ง ใ ค ร บ า ง ค น